3 ) ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ 

Σύμφωνα με τις Ουράνιες Δυνάμεις, σ΄αυτή τη Νέα Δεκαετία θα δοθούν ευκαιρίες για την επιτάχυνση της Μεταμόρφωσης των Γήϊνων Σωμάτων μας που ποτέ πριν, δεν έχει αποπειραθεί να γίνουν.

Ο Πατρομήτορας Θεός και οι Ιερές Υπάρξεις μάς έχουν διαβεβαιώσει, ότι αυτές οι ευκαιρίες θα μας αποκαλυφθούν βήμα βήμα, μέσα σ΄αυτή τη δεκαετία.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα μάθουμε, είναι σχετικά με τον Πυρήνα της Αγνότητας μέσα σε κάθε Ηλεκτρόνιο της πολύτιμης ενέργειας της ζωής.

Η Αγνότητα είναι στην Καρδιά όλης της Δημιουργίας, και είναι μια εξαιρετικά σπουδαία ποιότητα που πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της φυσικής διαδικασίας της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Ο Πατρομήτορας Θεός και οι Ιερές Υπάρξεις θα μας καθοδηγήσουν σ΄αυτή την διαδικασία.

Η συχνότητα της Αγνότητας μέσα στην Καρδιά της Αγνότητας κάθε Ηλεκτρονίου δονείται τόσο γρήγορα, που καμιά δυσαρμονία δεν μπορεί να εισέλθει, ή να μολύνει την ραδιοβολία της.

Η ατέλεια εκδηλώνεται όταν «ντύνουμε» τα ηλεκτρόνια με δονήσεις που δεν έχουν βάση την Αγάπη.

Κάθε μορφή πόνου και δυστυχίας, είναι το αποτέλεσμα της αρνητικότητας της Ανθρωπότητας, σε κάποιο χρονικό πλαίσιο, ή διάσταση, γνωστή, ή άγνωστη, που ρίχνει ένα σκοτεινό μανδύα γύρω από τα Ηλεκτρόνια, μέσα στη Ζωϊκή μας Δύναμη, καθώς τα εκπέμπουμε μέσα από αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα, λόγια και πράξεις.

Από τη στιγμή που κατανοούμε εντελώς αυτή τη βαθυστόχαστη Αλήθεια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι άσχετα με το πόσο άσχημη φαίνεται να είναι η κατάσταση της ζωής μας, ή πόσο οδυνηρή είναι η φυσική μας κατάσταση, η Αγνότητα της Τελειότητας του Θεού ΑΚΟΜΗ πάλλεται στον Πυρήνα της Αγνότητας σε κάθε Ηλεκτρόνιο, καθώς βιώνουμε αυτές τις δύσκολες εμπειρίες.

Οι Θεϊκοί μας γονείς θέλουν να γνωρίζουμε ότι κάθε Ηλεκτρόνιο είναι μια νοήμων μορφή της Ζωής που θα ανταποκριθεί στην ΕΝΤΟΛΗ της Εγώ Ειμί Παρουσίας μας.

Έως ότου αυτές οι μικροσκοπικές Υπάρξεις του Φωτός μάθουν να υπακούν στη Θεότητα που υπάρχει μέσα στη Φλόγα της Καρδιάς μας, έχουμε την ικανότητα να μιλήσουμε ευθέως σε αυτές, να δώσουμε εντολή δια μέσου της Δύναμης του Θεού – Εγώ Ειμί – έτσι ώστε να εξαπλώνουν συνέχεια και για πάντα τη Φλόγα της ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ και της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ που πάλλεται μέσα στον Πυρήνα τους.

Μέσα στον Πυρήνα της Αγνότητας κάθε Ηλεκτρόνιο περιμένει ΤΩΡΑ να ελευθερωθεί από τον σκοτεινό του μανδύα, έτσι που να μπορέσει να εκδηλώσει το πρωταρχικό Σχέδιο του Θεού.

Σήμερα, ο Πατρομήτορας Θεός και οι Ιερές Υπάρξεις μάς ζητούν να ενώσουμε τις Καρδιές μας με τις δικές τους για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό.

Αν η Καρδιά σας σάς καλεί να το κάνετε, ενωθείτε με τις χιλιάδες τους Εργάτες του Φωτός σε ολόκληρο τον Κόσμο που ενδυναμώνουν μαζί μας αυτή την δραστηριότητα του Φωτός.

 

4 ) ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ

 

Εις το όνομα της Ύψιστης Παρουσίας του Θεού Εγώ Ειμί, και δια μέσου της πλήρης δύναμης της Εγώ Ειμί Παρουσίας και της Τρίπτυχης Φλόγας που πάλλεται σε κάθε Καρδιά, μιλώ απευθείας στη Θεϊκή Διάνοια μέσα σε κάθε Ηλεκτρόνιο της πολύτιμης ενέργειας της Ζωής που υπάρχει μέσα στα Γήϊνα Σώματα μας και στα Γήϊνα Σώματα ΟΛΗΣ της Ανθρωπότητας, το Στοιχειακό Βασίλειο, και τη Μητέρα Γη.

 

Αγαπημένα Ηλεκτρόνια, δια μέσου της Δύναμης του Θεού, Εγώ Ειμί, ΔΙΝΩ ΕΝΤΟΛΗ: Οι ΦΛΟΓΕΣ της ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ και της ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ στον κεντρικό Πυρήνα της Ύπαρξης σας ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΘΟΥΝ, ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΘΟΥΝ, ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΘΟΥΝ τώρα.

 

Δια μέσου της Δύναμης του Θεού, Εγώ Ειμί, κατευθύνω την Κρυσταλλική-Λευκή Φλόγα της Αγνότητας και την Βιολετί Φλόγας της Μεταμόρφωσης να εξαγνίσει κάθε σκιά που σκεπάζει τα Ηλεκτρόνια μέσα στο Φυσικό, Αιθερικό, Συναισθηματικό και Νοητικό Σώμα της Ανθρωπότητας, του Στοιχειακού Βασιλείου, και της Μητέρας Γης.

Ιερές Φλόγες της Αγνότητας και της Μεταμόρφωσης ρίξτε όλες αυτές τις σκιές της δυσαρμονίας μέσα στην Ιόχρου Φλόγα της Τελειότητας του Θεού. Στιγμιαία ΕΞΑΓΝΙΣΤΕ και ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ κάθε σκιά πίσω στην πρωταρχική της τελειότητα. Ανυψώστε κάθε βαθμό δόνησης η οποία προκαλεί οποιαδήποτε μορφή περιορισμού στη ζωή μου ή στον Κόσμο.
Καθώς οι Φλόγες της Αγνότητας και της Μεταμόρφωσης επιταχύνουν το βαθμό δόνησης κάθε Ηλεκτρονίου, κάθε σκοτεινός μανδύας επιρρίπτεται μέσα στη Βιολετί Φλόγα. Όλες οι σκιές που έχουν δημιουργηθεί από την περασμένη κακή χρήση του Πολύτιμου Δώρου της Ζωής μας από την ανθρωπότητα ακαριαία ΕΞΑΓΝΙΖΟΝΤΑΙ μέσα σε Φως.

 

Από αυτή τη στιγμή και μετά, δια μέσου της Χάρης του Θεού και της Εγώ Ειμί Παρουσίας μου, ΕΓΩ ΕΙΜΙ που βιώνω τη ραδιοβόλο ΛΕΥΚΗ ΦΛΟΓΑ της ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ και της ΒΙΟΛΕΤΙ ΦΛΟΓΑΣ της ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ συνεχώς και διαρκώς να εξαπλώνεται, να εξαπλώνεται και να εξαπλώνεται μέσα στον Πυρήνα της Αγνότητας σε κάθε Ηλεκτρόνιο της πολύτιμης ενέργειας της Ζωής στη Γη.

 

ΔΕΧΟΜΑΙ και ΓΝΩΡΙΖΩ ότι δια μέσου της ΕΝΤΟΛΗΣ της ΕΓΩ ΕΙΜΙ Παρουσίας,

αυτός ο εξαγνισμός έχει επιτευχθεί με τη νίκη του Θεού διαμέσου όλων των διαστάσεων, σε όλα τα πλαίσια του χρόνου και σε όλα τα επίπεδα της συνειδητότητας.

 

Και έτσι είναι, αγαπημένη Εγώ Ειμί, ότι Εγώ Ειμί.

 

Patricia Cota-Robles

(A POSITIVE OPPORTUNITY INVOLVING CORONAVIRUS)

(Μετάφραση από τα Αγγλικά Βίκυ Αρχοντούς)