2 ) ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Ο Κορονοϊός επιτίθεται κυρίως, στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου.

Ο Πατρομήτορας Θεός μάς έχει δώσει μια πολύ ισχυρή δράση του Φωτός που θα κάνει ικανό τον καθένα μας να δυναμώσει το αναπνευστικό του σύστημα και να αναπνεύσει μιας υψηλής συχνότητας οξυγόνο από την Αγνή Πηγή του Θεού μέσα στους πνεύμονες του. Αν ο καθένας από εμάς χρησιμοποιήσει κανονικά αυτή τη Ιερή Ρυθμική Αναπνοή, και δώσει εντολή στην Εγώ Ειμί Παρουσία να Εισπνεύσει Οξυγόνο από την Αγνή Πηγή του Θεού, και μετά κάνει προβολή αυτού του εξαγνισμένου Αέρα δια μέσου των Γήϊνων Σωμάτων στο φυσικό κόσμο της μορφής, θα είναι ικανός να υπερβεί τη μόλυνση του αέρα που αναπνέουμε, και να μειώσει τα δυσμενή αποτελέσματα του Κορονοϊού.

Η Ιερή Ρυθμική Αναπνοή είναι πολύ απλή. Αρχίζουμε εκφωνώντας την Επίκληση.

Μετά εκπνέουμε και επαναλαμβάνουμε τη Ρυθμική Ιερή Αναπνοή επτά φορές.

Αυτή η Αναπνοή περιέχει τέσσερα βήματα:

Εισπνοή, μετά Κρατάμε την Αναπνοή καθώς αφομοιώνεται, (κράτημα), μετά Εκπνέουμε καθώς η Αναπνοή εξαπλώνεται, και κατόπιν Κρατάμε την Αναπνοή έξω, (άπνοια), καθώς προβάλλεται στον υπόλοιπο κόσμο.

Με κάθε ένα από τα βήματα αυτά, επιβεβαιώνετε μέσα στη σιωπή της Kαρδιάς σας την αντίστοιχη δήλωση από αυτές που ακολουθούν:

 

Εγώ Ειμί η Εγώ Ειμί Παρουσία μου και Εγώ Ειμί Ένα με την Εγώ Ειμί Παρουσία Όλης της Ανθρωπότητας.

Σαν Μία Φωνή, Μία Ανάσα, Ένα Καρδιοχτύπι, Μία Ενέργεια, Δόνηση και Συνειδητότητα, της Αγνής Θεϊκής Αγάπης, Εγώ συνειδητά ΑΝΑΠΝΕΩ τις πιο εντατικοποιημένες συχνότητες Οξυγόνου από την Αγνή Πηγή του Θεού, από τον Πυρήνα της Δημιουργίας.

 

Η Ρυθμική Ιερή Αναπνοή (αρχίζει με Εκπνοή).

 

Καθώς Εισπνέω, επιβεβαιώνω μέσα στην Καρδιά μου:

ΕΙΣΠΝΕΩ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

Καθώς κρατώ την Αναπνοή μέσα μου, (κράτημα), επιβεβαιώνω μέσα στην Καρδιά μου:

ΑΦΟΜΟΙΩΝΩ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

Καθώς Εκπνέω, επιβεβαιώνω μέσα στην Καρδιά μου:

ΕΞΑΠΛΩΝΩ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

Καθώς κρατώ την Αναπνοή μου έξω, (άπνοια), επιβεβαιώνω μέσα στην Καρδιά μου:

ΠΡΟΒΑΛΛΩ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 

(ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΙΕΡΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΠΤΑ ΦΟΡΕΣ).

 

Patricia Cota-Robles

(A POSITIVE OPPORTUNITY INVOLVING CORONAVIRUS)

(Μετάφραση από τα Αγγλικά Βίκυ Αρχοντούς)