Αυτογνωσία 1ος  Χρόνος

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

https://youtu.be/Pd3oEjzjuaY

1. Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 1 – Παράγοντες Υγείας

https://youtu.be/sIm_HyTqqA4

   2-3.  Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 2 + 3 – Υγιεινή Διατροφή – Νηστεία για Υγεία

http://youtu.be/4JRSMu2bkWU

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 4 (2) Στην Αλήθεια το δεύτερο Μάθημα – Η Ουράνια Προφητεία http://youtu.be/Pw9SGs_QGv0 

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 5 (3) Στην Αλήθεια το τρίτο Μάθημα – Οι Ρόλοι που Παίζουμε http://youtu.be/mUS2jZGcMWk

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 6 – Η Αυτοπαρατήρηση

http://youtu.be/_1JeacCMCsQ

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 7 – Η Αυτοανάλυση

http://youtu.be/xYNPk_2bFo0

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 8 – Το Σώμα σαν Καθρέφτης

http://youtu.be/o2_sVOjsORM

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 9 – Τα τετράγωνα για Ανάλυση

http://youtu.be/KS0Y0RNTTOA

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 10 – Πεποιθήσεις που Περιορίζουν

http://youtu.be/m4M0D8iPRs4

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 11 – Τα Κέντρα Συνειδητότητας

http://youtu.be/Ciz9w35cubE

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 12 – Οι Προσκολλήσεις

http://youtu.be/WqlBARY2jf8

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 13 – Παιδικά Βιώματα

http://youtu.be/66ZveqEZ6Ys

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 14 – Εσωτερικό Παιδί

http://youtu.be/BdElulJCRk0

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 15 – EFT

http://youtu.be/_yJ3gYxP8Jo