ΜΙΑ ΩΡΑ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ θα βρείτε ακουστικά αρχεία από το σεμινάριο

ΜΙΑ ΩΡΑ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κάντε δεξί κλικ για να τα κατεβάσετε στο κομπιούτερ σας και να τα παίξετε.

Μη τα παίξετε στο αυτοκίνητο ή ενώ χειρίζεστε άλλα μηχανήματα.

Επειδή οι ασκήσεις αυτές μας φέρνουν σε επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο, αν έχετε συναισθηματικά ή ψυχολογικά θέματα,  να τις κάνετε μόνο με την έγκριση του γιατρού σας.

Κάθε εβδομάδα για αρκετές εβδομάδες θα προσθέτουμε άλλο ένα αρχείο.

Να είστε καλά

ΜΑΘΗΜΑ 1 (1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 45 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 2 (1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 3 (1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 4 (1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΗΛΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ

ΜΑΘΗΜΑ 5 (1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 6 (1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 54 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 8 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 48 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 9 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 10 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 11 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 47 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 12 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 47 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 13 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 14 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 48 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 15 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 51 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 17 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 51 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 18 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 51 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 19 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 20 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 48 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 21 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 48 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 22 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 23 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 50 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 24 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 51 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 25 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 26 (ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 37 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 27 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 28 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 29 ((1/2 ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΝΑΠΝΟΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ 52 ΛΕΠΤΑ