Γιόγκα για υγεία και αρμονία

yoga_el

 

Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΓΚΑ
TI ΔEN ΕΙΝΑΙ Η ΓIOΓKA 
ΙΙ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Α. Γενικές Οδηγίες για τη Διατροφή
Ε. Στατικές Ασκήσεις ή Asanas
Ζ. Στάσεις Διαλογισμού
Η. Οδηγίες για να κάνετε τις Ασκήσεις στο Σπίτι
IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Α. Αναπνοή – Ζωή
Β. Ανάπτυξη των Μυών της Αναπνοής
Γ. 'Έλεγχος των Πράξεων της Αναπνοής
Δ. Πραναγιάμα - Έλεγχος της Βιοενέργειας
V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Α. Τεχνικές Καθαρισμού
Β. Θεραπεία με Νερό και Ζέστη
Γ. Άλλες Φυσικές Θεραπείεα
Δ. Η Αρρώστια σαν Ένας Δρόμος προς την Υγεία
VΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Α. Βαθιά Χαλάρωση
Β. Τεχνικές για να κατευθύνετε τη Βιοενέργεια
Γ. Παθητική Ακρόαση
Δ. Χαλάρωση της Καρδίας
VIΙ. ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. Ο Χορός της Ψυχής
Β. Πώς Διαλογιζόμαστε
Γ. «Καταλύτες», ή Βοηθοί του Διαλογισμού
Δ. Σύντομη Περιγραφή Μερικών Συστημάτων Διαλογισμού
VII - H ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
TO ANΘPΩΠINO ENEPΓEIAKO ΣYΣTHMA
EΣΩTEPIKA MΠΛOKAPIΣMATA
ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..
IX. Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ -  ΤΑ ΥΑΜΑΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ.
ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ
ΦΘΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΧΗΣ...
OPIΣMENEΣ AΠOΨEIΣ
ΣΩMA - ΠPOΣΩΠIKOTHTA – ΨYXH


Price: $ 18.00
 
Categorized in