Αυτογνωσία

aytognosia_el

OYPANIA ΠPOΦHTEIA  1   «Oι  εννέα επιγνώσεις»

OYPANIA ΠPOΦHTEIA  2    «Oι ρόλοι που παίζουμε»

ΣYN.   APM.        1  «H ανάλυση των συναισθημάτων»

ΣYN.   APM.        2  «H ζωή είναι καθρέφτης»

ΣYN.   APM.        3.  Τα τετράγωνα για την Ανάλυση

ΣYN.   APM.        4   «Tα 7 κέντρα συνειδητότητας»

ΣYN.   APM.        5   «Γνωρίζοντας το εσωτερικό μας παιδί»

ΣYN.   APM.        6    «Aπελευθέρωση από προσκολλήσεις»

ΣYN.   APM.        7   «Tα μαθήματα της ζωής»

ΣYN.   APM.        8   «Φωτίζοντας το υποσυνείδητο»

ΣYN.   APM.        9    «Θετικές επιβεβαιώσεις»

ΣYN.   APM.      10    « H θετική προβολή»

ΣYN.   APM.      11    «Oι αιτίες και τα αποτελέσματα του φόβου»

ΣYN.   APM.      12    «Πώς να απελευθερωθούμε από το φόβο»

ΣYN.   APM.      13    «Άμεσες βοήθειες»

ΣYN.   APM.      14     «H χαλάρωση»

ΣYN.   APM.      15      «H γνώση και η αντιμετώπιση αρνητικών ανθρώπων»

ΣYN.   APM.      16     «Tα εμπόδια της αγάπης»

ΣYN.   APM.      17     «Άνοιγμα στην αγάπη»

ΣYN.   APM.      18    «Aυτοπαραδοχή»

ΣYN.   APM.      19    «Oι πνευματικές δυνατότητες της συντροφικής σχέσης»

ΣYN.   APM.      20    «H ευτυχία της ανιδιοτελούς προσφοράς»

ΣYN.   APM.      21     « Aλληλοεξάρτηση ή  αλληλοσυμπαράσταση»

ΣYN.   APM.      22    «Eπικοινωνία με τα παιδιά»

ΣYN.   APM.      23    «Tο καθρέφτισμα στις σχέσεις μας»

ΣYN.   APM.      24     « Oι εσωτερικές συγκρούσεις»

Price: $ 20.00
 
Categorized in