ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ebook (ηλεκτρονικό βιβλίο)

Scan

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ

Του

ΤΖΟΤΖΕΦ ΜΠΕΝΝΕΡ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΖΕΜΥ

Θεωρώ μεγάλη τιμή και χαρά την ευκαιρία να γράψω τα σχόλια αυτά επί των κειμένων του βιβλίου «Υπερπροσωπική Ζωή», του Joseph Benner, επειδή το βιβλίο αυτό με έχει βοηθήσει εξαιρετικά στις σχέσεις μου τόσον με τον εαυτό μου όσον και με τον Θεό.

Ίσως αναρωτηθείτε γιατί έχω την άποψη ότι χρειάζεται σχολιασμό, κι επίσης με ποιo δικαίωμα πιστεύω ότι είμαι ικανός και κατάλληλος να ερμηνεύσω το βιβλίο αυτό για τους άλλους ανθρώπους.

Η απάντηση θα δοθεί πρώτα στην πρώτην ερώτηση, κι αυτή είναι ότι αισθάνθηκα μιαν εσωτερικήν ώθηση. Αν δε μιλήσομε σύμφωνα με το πνεύμα του ίδιου του βιβλίου, θα έλεγα πως έχω την συναίσθηση ότι με οδηγεί ο Οικουμενικός μας Εαυτός. Ας σημειωθεί ότι από περίπου δέκα χρόνια τώρα προσφέρω μια σειρά μαθημάτων στα οποία μελετούμε το βιβλίο αυτό με κάθε λεπτομέριεα, προσπαθώντας να κατανοήσομε τις βαθύτερες έννοιες της διδασκαλίας του, ώστε να κατορθώσομε να την εφαρμόζομε στη ζωή μας. Κατά την διάρκεια των χρόνων αυτών παρετήρησα ότι γίνονται αρκετές παρανοήσεις που οδήγησαν κατά καιρούς σε μη ορθά συμπεράσματα.

Στόχος λοιπόν δεν είναι η ερμηνεία του βιβλίου αυτού, αλλά η αποσαφήνιση ορισμένων πιθανών παρερμηνειών, οι οποίες πράγματι συμβαίνουν συχνά όταν ασχολούμεθα με την κατανόηση τόσο υψηλών πνευματικών αληθειών, όπως οι αλήθειες που υπάρχουν στα κείμενα του Benner. Ο δε κίνδυνος από τις παρερμηνείες αυτές είναι η πιθανότητα δημιουργίας πνευματικού εγωισμού, συναισθημάτων ανωτερότητας ή και ακόμη μεγαλύτερης αίσθησης ξεχωριστότητας από τους άλλους ανρώπους.

Δεύτερος κίνδυνος που ελλοχεύει επίσης για τον άπειρο αναγνώστη είναι η περίπτωση κατά την οποία, κατά παρερμηνείαν ορισμένων εδαφίων, θα νομίσει ότι επιτρέπεται να κάνει κανείς ό,τι θέλει, να θεωρήσει κάθε τέτοιαν ενέργειά του «πνευμάτική», και να πιστέψει ότι δεν χρειάζεται εκ μέρους του καμία πνευματική προσπάθεια αλλαγής, επειδή θα τα κάνει όλα ο Θεός.

 

Η σύσταση είναι να φροντίσει ο αναγνώστης να αποφύγει τρεις κυρίως πιθανές παρανοήσεις:

  1. Δεν είμεθα μόνον εμείς θεϊκοί. Ο Οικουμενικός Εαυτός μας ενηπάρχει σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, επομένως δεν είμεθα ανώτεροι από κανέναν άλλον.
  2. Το γεγονός ότι κάθε τι που έχομε κάνει στο παρελθόν έχει επιτραπεί από την εντός μας Οικουμενική Συνειδητότητα δεν μας παρέχει το δικαίωμα νακάνομε ό,τι θέλομε, και δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη την οποία έχομε για τα κίνητρα και τις πράξεις μας, τόσο για το παρελθόν, όσο και για το μέλλον.
  3. Το γεγονός ότι αυτή η Μία Οικουμενική Συνειδητότητα είναι υπεύθυνη για κάθε ανάπτυξη και εξέλιξη δεν μας απαλλάσσει της ανάγκης να καλλιεργούμε πνευματική διάκριση ή να κάνομε πνευματικές προσπάθειες.

Ασφαλώς τα σχόλια που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα των προσωπικών εμπειριών και πεποιθήσεων του συγγραφέα τους, έχει καταβληθεί όμως κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστεί η προσωπική ερμηνεία που πιθανόν να δώσει κάθε αναγνω΄στης στο βιβλίο. Παρ’ όλα αυτά, είναι βέβαιον ότι αρκετοί μελετητές θα περάσουν από το στάδιο των παρερμηνειών, ώστε να πάρουν τα μαθήματα που τους είναι απαραίτητα στην παρούσα φάση της εξελικτικής τους πορείας. Συνήθως όλοι μας έχομε την ικανότητα να μην βλέπομε αυτά που δεν είμεθα έτοιμοι να δούμε.

Γενικά οι περισσότερες εξηγήσεις δίδονται στα πρώτα κεφάλαια, εκεί όπου οι ιδέες πρωτοεμφανίζονται, ενώ όσο προχωρούμε στα κείμενα, οι έννοιες γίνονται όλο και πιο οικείες, και το ίδιο συμβαίνει και με την γλώσσα και την κάπως δύσκολη ορολογία τους.

Είναι ίσως σωστό να τονιστεί ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι κατάλληλο για τους περισσότερους, οι οποίοι μόλις αρχίζουν την πορεία στην πνευματικήν αναζήτηση. Αν όμως τα κείμενα αυτά του Benner, μαζί με τα σχόλιά τους, ήλθαν στα χέρια σας, τότε είναι πιθανόν να έφτασε και για σας το πλήρωμα του χρόνου ώστε να ανακαλύψετε αυτόν τον θησαυρό. Δεν αποκλείεται όταν τα διαβάσετε, να μην αισθανθείτε την έμπνευση και την ευχαρίστητη που θα έπρεπε να προσφέρει η μελέτη τους. Τότε αφήστε το βιβλίο στη βιβλιοθήκη σας, και ξαναπάρτε το στα χέρια σας μετά από κάποιο διάστημα. Είναι πιθανόν να το δείτε με άλλο μάτι, να θεωρήσεετε ότι δεν είναι το ίδιο που αφήσατε στην άκρη πριν από τόσον καιρό, ίσως και να αντιληφθείτε ότι δεν είστε ο ίδιος άνθρωπος που το πρωτοπήρε στα χέρια του κάποτε.

Θα παρατηρήσετε ότι τα Σχόλια ακολουθούν κάθε κεφάλαιο των

εννοιολογική ενότητα, ώστε να είναι ευχερέστερη στον μελετητή η αναδρομή στα κεφάλαια και στα εδάφια.

Το μήνυμα του βιβλίου, παρ’ όλο που είναι πανάρχαιο και εμφανίζεται στην εσωτερική διδασκαλία κάθε θρησκείας και πνευματικής φιλοσοφίας, δεν έχει μεταδοθεί ακόμη στους περισσότερους από εμάς. Και το κύριο μήνυμα είναι ότι ο Θεός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κάποιος απόμακρος, σκληρός τιμωρός, που έπλασε τον άνθρωπο, μετά τον εγκατέλειψε χωρίς καθοδήγηση, και στο τέλος τον κατηγορεί και τον καταδικάζει για τα ελαττώματα με τα οποία ο Ίδιος τον δημιούργησε.

Ο Θεός του βιβλίου αυτού, παρ’ όλο που είναι Απεριόριστος, Ασύλληπτος και πανταχού Παρών, υπάρχει και μέσα στον άνθρωπο. Τον καθοδηγεί και εκφράζεται μέσω αυτού. Ο Θεός, κατά τον Benner, είναι πάντοτε «μεθ’ ημών» δείχνοντάς μας τον δρόμο, παρέχοντάς μας τις ευκαιρίες (με την διατήρηση βέβαια της ελευθερίας μας να τις αξιοποιήσουμε ή όχι) ώστε να εξελιχθούμε και να γίνομε αυτό που πάντα στην ουσία μας είμεθα: συν-ειδητοί συν-εργάτες και συν-δημιουργοί, μαζί Του.

Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούμε την έννοια του Οικουμενικού Εαυτού μας. Ο προσωπικός εαυτός μας εκφράζεται μέσα από το σώμα μας και δημιουργεί, καθοδηγεί και κυβερνά όλα τα κύτταρα του σώματός μας. Ο Οικουμενικός Εαυτός έχει για σώμα όλο το Σύμπαν, και δημιουργεί, συντηρεί και καθοδηγεί ολόκληρη την δημιουργία. Ο υλικός άνθρωπος, αποτελών μέρος της δημιουργίας, είναι μίαν έκφραση και εκδήλωση του Οικουμενικού Εαυτού. Και ‘σεις και εγώ είμεθα εκφάσεις του Οικουμενικού Εαυτού. Και το βιβλίο αυτό μας δείχνει πώς θα κατορθώσομε να έλθομε σε επαφή με τον Οικουμενικόν αυτόν Εαυτόν, ο οποίος εκφράζεται μέσα από εμάς.

Εις το τέλος του βιβλίου υπάρχουν επτά Παραρτήματα.

Το πρώτο περιλαμβάνι αποσπάσματα από άλλες πηγές περί του Οικουμενικού μας Εαυτού, της Θείας μας Φύσης.

Το δεύτερο παρουσιάζει μερικά πρότυπα, ή θεωρίες, οι οποίες μας βοηθούν να συλλάβομε και να κατανοήσομε την σχέση μεταξύ ατομικού και οικουμενικού.

Το τρίτο προσφέρει διάφορες τεχνικές ώστε να βιώσομε τις αλήθειες που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό συνολικά, δηλ. Τόσο στο βασικό κείμενο του Benner, όσο και στα σχόλια του Ρ.Η. Νατζέμυ, σε βάθος μεγαλύτερο και σε συσχετισμό με την καθημερινή μας ζωή.

Το τέταρτο παρέχει ένα υπόδειγμα ώστε να κατανοήσομε το αίνιγμα του Θεού με μορφή, και χωρίς μορφή.

Το πέμπτο παράρτημα περιέχει μερικά δείγματα επικοινωνίας που θα ήτο δυνατόν να έχει ο προσωπικός μας εαυτός με τον Οικουμενικό Εαυτό, με την μορφή συνομιλίας. Η ελπίδα είναι ότι οι συνομιλίες αυτές θα χρησιμεύσουν σαν κίνητρο για ένα παρόμοιο διάλογο του αναγνώστη με τον Υπερπροσωπικό Εαυτό του, όπως αυτός τον αντιλαμβάνεται.

Το έκτο παράρτημα περιέχει κάποιες σκέψεις επί της Μετενσάρκωσης, ενώ το έβδομο περιλαμβάνει σταχυολογημένα αποσπάσματα από λόγους γνωστών διανοητών και σοφών που αναφέρονται στο ίδιο θέμα.

Το όγδοο παράρτημα αναφέρεται σε Κείμενα της Ορθοδοξίας σχετικά με τον εντός μας Θεό και την θέωση σαν τελικό προορισμό του ανθρώπου. Σύσταση προς τον μελετητή να διαβάσει τα κείμενα του παραρτήματος μετά το κεφάλαιο VII «Ο ΛΟΓΟΣ».

Το ένατο τέλος περιλαβμάνει μερικές απόψεις του μεταφραστή, και ακολουθείται από ένα γλωσσάριο προς διευκόλυνση όσων δεν έχουν μεγάλην εξοικείωση με την ορολογία των βιβλίων*.

Η ελπίδα μας είναι ότι οι αναγνώστες θα τα θεωρήσουν όλα αυτά χρήσιμα.

Μια τελευταία παραίνεση προς τους αναγνώστες, πριν προχωρήσομε στην παράθεση και σχολιασμό των κειμένων: Μείνετε πιστοί στην δική σας εσωτερική φωνή. Αν διαβάσετε κάτι εδώ, γιατο οποίο η εντός σας συναίσθηση είναι ότι θα πρέπει να ερμηνευθεί διαφορετικά, τότε ζητείστε την δική σας ερμηνεία. Μην αποδεχθείτε τίποτε το οποίο δεν θεωρείτε σωστό ή δεν το νιώθετε δικό σας.

Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ  

Πως να κάνετε την δωρεά σας. 

H προσφορά για το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι μόνο 10 Ευρώ

Και θα σταλεί σαν email μετά από την προσφορά σας.

Μπορείτε να κάνετε την δωρεά σας με τους εξής τρόπους:

1. Σε ένα από τα γραφεία μας, Στο Χαλάνδρι (210 6818151, 210 6818220), Μυρρινούντα (22990 40314,  5,  6)  ή Π. Φάληρο.

2. Με κατάθεση στην τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 72161242242

GR7501107210000072161242242

Όλγα Τσιμπανούλη

3. Με Ταχυδρομική επιταγή στην Όλγα Τσιμπανούλη, ΤΘ 93, 19003 Μαρκόπουλο

4. Μέσω Papal στο ίντερνετ (κάντε κλικ πιο κάτω)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στείλτε μας ένα email στο armoniki@holisticharmony.com και στο ren@otenet.gr και ενημερώστε μας για την δωρεά σας, ώστε να σας στείλουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Αν κάνετε κατάθεση στην τράπεζα ή στο ταχυδρομείο, στείλτε μας τα στοιχεία για την διεύθυνση σας ώστε να σας στείλουμε μια απόδειξη.

Price: $ 10.00