Βίντεο

Ζητάμε την κατανόηση σας σχετικά με το γεγονός ότι το ‘plugin’ που μεταφέρει τους τίτλους από το Youtube στην σελίδα αυτήν καμία φορά φέρνει το ίδιο τίτλο δυο φορές.

Ένα καλυτερο κατάλογο με όλα τα βίντεο του Ρόμπερτ Νατζέμυ. Μπορείτε να βρείτε τα ίδια βίντεο και στο YouTube.

Βίντεο

Videos that might inspire you

You will likely find the following video clips inspiring, as they exhibit the power of human soul over all difficutlies.

Some are just cute and inspiring.

Enjoy!


Young man who plays piano with toes

Man who plays guitar with feet…


Two Dancers one with one leg and one wth one arm.


Man with one leg dancing Latin.Woman with no Arms who does everything with her feet.Two girls with two heads in on body who live a natural life.


Girl who cuts her hair off for her bald brother.


Cat that adopts a baby rabbit.


Dog, cat and moouse that accept each other.


Baby teaching Yoga.


Baby executive – always happy.


FREE HUGS.