Από το Bιβλίο Eνεργειακή Ψυχολογία του Pομπερτ Hλία Nατζεμυ

(Eκδόσεις Oλιστική Aρμονία 210 6818220, 210 6818151)

Όταν εργαζόμαστε με εθισμούς σε διάφορες ουσίες, χρειαζόμαστε συνήθως (όχι πάντα) μεγαλύτερη επιμονή στην εφαρμογή του EFT από ότι σε άλλα θέματα, όπως ο φόβος.

Ο Δρ. Callahan ανακάλυψε κάτι που, ενώ ήταν εμφανές, το αγνοούσαμε. Ο εθισμός είναι ο τρόπος να καθησυχάσουμε τα άγχη μας. Όταν έχουμε άγχος αποζητάμε την ουσία, από την οποία είμαστε εξαρτημένοι, ελπίζοντας να απομακρύνουμε προσωρινά αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα.

Έτσι βέβαια δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, γιατί η εξάρτησή μας γίνεται όλο και μεγαλύτερη, και αισθανόμαστε όλο και χειρότερα, όταν η συγκεκριμένη ουσία δεν υπάρχει στον οργανισμό μας. Αναφερόμαστε στη νικοτίνη, την καφεΐνη, τη ζάχαρη, τη σοκολάτα, τα γλυκά, τα ηρεμιστικά και σε κάθε είδος ναρκωτικών.

Καταλήγουμε, λοιπόν, εξαρτημένοι, σε μία προσπάθεια να ηρεμήσουμε ανεπιθύμητα συναισθήματα και τότε δημιουργείται μια ολόκληρη σειρά συναισθημάτων γύρω από αυτή την προσπάθεια να αποφύγουμε το αρχικό συναίσθημα. Θα χρειαστεί λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε EFT για:

1. Την επιθυμία για τη συγκεκριμένη ουσία.

2. Τα συμπτώματα και τα αισθήματα στέρησης.

3. Τα συναισθήματα που έχουμε όταν στερούμαστε τη «δόση» μας.

4. Τα συναισθήματα που μας δημιουργεί το γεγονός ότι είμαστε εξαρτημένοι.

5. Τα συναισθήματα που προσπαθούμε να καλύψουμε παίρνοντας αυτή την ουσία.

Εφαρμόζοντας EFT για την Επιθυμία

Για κάθε επιθυμία, ο Gary Craig προτείνει να κάνουμε τουλάχιστον έναν ολόκληρο γύρο EFT 15 έως 25 φορές την ημέρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο εδραιώνουμε την απελευθέρωσή μας από αυτήν την επιθυμία.

Όταν εργαζόμαστε για την επιθυμία, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εξής φράσεις:

Α.1. Παρόλο που επιθυμώ ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα επιθυμούσα ____ τώρα αισθάνομαι ασφαλής, γαλήνιος ευτυχισμένος και ελεύθερος χωρίς αυτό.

Β. Επιλέγω (επιθυμώ, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Επιθυμία για ____.

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να εργαστούμε και για άλλα συναισθήματα που σχετίζονται με το πρόβλημα.

Εφαρμόζοντας EFT για τα Συναισθήματα

Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε κάποια από τα ακόλουθα συναισθήματα:

1. Ενοχή ή ντροπή για τον εθισμό μας.

Α.1. Παρόλο που νιώθω ενοχή (ντροπή) για τον εθισμό μου σε ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα ενοχή (ντροπή) για τον εθισμό μου σε ____ τώρα κατανοώ και αγαπώ τον εαυτό μου.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα ενοχή (ντροπή) για τον εθισμό μου σε ____ τώρα αισθάνομαι ασφαλής, γαλήνιος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την ενοχή (ντροπή) για τον εθισμό μου στο ____.

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Ενοχή (ντροπή) για ____.

2. Φόβο ότι δεν θα να έχουμε τη «δόση» μας.

Α.1. Παρόλο που νιώθω φόβο ότι δεν θα έχω ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα φόβο ότι δεν θα μπορέσω να έχω ____ τώρα αισθάνομαι ασφαλής, γαλήνιος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

B.1. Επιλέγω, (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από το φόβο ότι δεν θα έχω ____.

Β.2. Επιλέγω, (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος ότι δεν θα έχω ____.

3. Θυμό γι αυτούς που, ίσως, μας εμποδίζουν να έχουμε τη «δόση» μας.

Α.1. Παρόλο που νιώθω θυμό για όσους με εμποδίζουν να έχω ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα θυμό για όσους με εμπόδιζαν να έχω ____ τώρα αισθάνομαι ασφαλής, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα θυμό για όσους με εμπόδιζαν να έχω ____ τώρα τους καταλαβαίνω και τους αγαπώ για την προσπάθεια τους να με βοηθήσουν.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από αυτό το θυμό.

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από αυτή την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Θυμό για όσους με εμποδίζουν.

Για όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα χρησιμοποιούμε τις συνήθεις φράσεις (διαμορφώνοντάς τες ανάλογα).

4. Συμπτώματα στέρησης όταν δεν μπορούμε να έχουμε τη «δόση» μας.

5. Άγχος όταν δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε ή όταν δεν έχουμε την ουσία αυτή.

6. Δυστυχία επειδή δεν έχουμε αυτό που θέλουμε.

7. Κατάθλιψη γιατί δεν μπορούμε να νιώθουμε ευχαρίστηση ή ευτυχία χωρίς αυτήν την ουσία.

8. Καταπίεση επειδή δεν έχουμε αυτό που θέλουμε.

Α.1. Παρόλο που νιώθω άγχος (συμπτώματα στέρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατάθλιψη), όταν δεν έχω ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα άγχος (συμπτώματα στέρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατάθλιψη), όταν δεν είχα ____ τώρα νιώθω ασφαλής, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου), να ελευθερωθώ από αυτό το άγχος (συμπτώματα στέρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατάθλιψη).

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Άγχος (συμπτώματα στέρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατάθλιψη) όταν δεν έχω ____.

Άλλα Θέματα και Όψεις

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το πρόβλημα μεγαλώνει και καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας.

Η συγκεκριμένη ουσία, εκτός του ότι καθησυχάζει το άγχος μας, μπορεί να καταλήξει να αντιπροσωπεύει μεταξύ άλλων:

1. Eλευθερία να έχουμε αυτό που θέλουμε. Aλλιώς θα νιώθαμε καταπίεση.

A.1. Παρόλο που νιώθω καταπίεση όταν δεν έχω ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα καταπίεση όταν δεν είχα ____ τώρα νιώθω ασφαλής, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

B.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα της καταπίεσης (της έλλειψης ελευθερίας).

B.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αίσθημα καταπίεσης (στέρηση ελευθερίας).

Μπορούμε να συνδυάσουμε τα ακόλουθα με τις ίδιες φράσεις.

2. Πηγή απόλαυσης. Θα νιώθαμε δυστυχία και κατάθλιψη χωρίς αυτό.

3. Yποκατάστατο στοργικής σχέσης ή άλλων αναγκών και απολαύσεων. Θα νιώθαμε χωρίς αγάπη και χαρά αν δεν το είχαμε.

4. Yποκατάστατο συντροφικότητας. Eιδικά τα τσιγάρα, ο καφές και το αλκοόλ που απαιτούν μια τελετουργική προετοιμασία.

A.1. Παρόλο που νιώθω στέρηση απόλαυσης (στοργής, συντροφικότητας) όταν δεν έχω ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα στέρηση απόλαυσης (στοργής, συντροφικότητας) όταν δεν είχα ____ τώρα νιώθω ικανοποιημένος, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

B.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από το αίσθημα στέρησης της απόλαυσης (στοργής, συντροφικότητας).

B.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επιθυμία για____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Στέρηση απόλαυσης (στοργής, συντροφικότητας).

Εργαζόμενοι με Σωματικά Συμπτώματα που Εμφανίζονται

Όταν εμφανίζονται σωματικά συμπτώματα, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουμε EFT για να τα καταπραΰνουμε.

Α.1. Παρόλο που έχω αυτό το (σωματικό σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____ όταν δεν έχω (συγκεκριμένη ουσία) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα είχα αυτό το (σωματικό σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____ όταν δεν είχα (συγκεκριμένη ουσία) ____ τώρα νιώθω τελείως ήρεμος και υγιής.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από αυτό το (σωματικό σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____ όταν δεν έχω (συγκεκριμένη ουσία) ____.

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από την επιθυμία για ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (σωματικό σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____.

Όταν αντιμετωπίζουμε εθισμούς, χρειάζεται να εργαστούμε στα ακόλουθα:

1. Στην επιθυμία για τη συγκεκριμένη ουσία.

2. Στο άγχος που εμφανίζεται όταν δεν την έχουμε.

3. Στα σωματικά συμπτώματα στέρησης που μπορεί να εμφανιστούν.

4. Σε διάφορα άλλα συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια όταν δεν έχουμε τη συγκεκριμένη ουσία ή όταν νομίζουμε ότι μπορεί να τη στερηθούμε (πιθανόν ένα αίσθημα κενού, φόβου ή καταπίεσης).

5. Σε άλλες όψεις ή σε παιδικές εμπειρίες που μπορεί να εμφανιστούν.

6. Σε οποιαδήποτε αντίσταση για απεξάρτηση από τη συγκεκριμένη ουσία, που ίσως έρθει στην επιφάνεια.

Πιθανές μορφές αντίστασης είναι:

α. Δεν μπορώ να νιώθω ελεύθερος χωρίς ____.

β. Δεν μπορώ να νιώθω ευτυχής χωρίς ____.

γ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς ____.

δ. Δεν έχω άλλη πηγή απόλαυσης εκτός από ____.

ε. Δεν έχω άλλο πιστό σύντροφο στη ζωή εκτός ____.

στ. Aυτό είναι το σημείο αναφοράς στη ζωή μου.

ζ. Αυτός είμαι.

η. Δεν ξέρω πως θα είμαι χωρίς ____.

Αν, καθώς εργαζόμαστε για την επιθυμία, εμφανιστούν οποιαδήποτε συναισθήματα, όψεις, σωματικά συμπτώματα, ή μορφές αντίστασης, που ήδη αναφέραμε, θα χρειαστεί να εργαστούμε και σε αυτά.

Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό κάθε φορά που εφαρμόζουμε EFT για μια συγκεκριμένη επιθυμία, τότε μπορούμε να σημειώνουμε οτιδήποτε εμφανίζεται και μία ή δύο φορές την ημέρα να εργαζόμαστε, σε μεγαλύτερο βάθος, με τις διάφορες όψεις που σχετίζονται με τον εθισμό αυτό.

Για να θυμόμαστε να κάνουμε EFT πολλές φορές την ημέρα, για την επιθυμία που εμφανίζεται, προτείνεται να δημιουργήσουμε διάφορα σημεία αναφοράς, που θα συσχετίσουμε με το EFT. Για παράδειγμα, μόλις ξυπνήσουμε, πριν ή και μετά το μπάνιο μας, πριν ή και μετά το φαγητό, πριν ή και μετά την εργασία μας, στην τουαλέτα, πριν κοιμηθούμε.

Ένας άλλος τρόπος υπενθύμισης είναι να χρησιμοποιούμε ένα ρολόι που χτυπά την ώρα που επιλέγουμε.

Έτσι, διατηρούμε την επιθυμία σε χαμηλά επίπεδα. Αν, παρόλα αυτά, η επιθυμία συνεχίζει να εμφανίζεται, τότε χρησιμοποιούμε EFT τη συγκεκριμένη στιγμή που τη νιώθουμε.