Από το Bιβλίο Eνεργειακή Ψυχολογία του Pομπερτ Hλία Nατζεμυ

(Eκδόσεις Oλιστική Aρμονία 210 6818220, 210 6818151)
Πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με την υγεία, έχουν πλέον αποδεχθεί ότι τα συναισθήματά μας μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και ασθενειών.

Ανεπίλυτες διαταραχές του ενεργειακού μας πεδίου προκαλούν δυσλειτουργίες στα εσωτερικά μας όργανα και συστήματα. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν το ενεργειακό πεδίο των αρνητικών μας συναισθημάτων επηρεάζει την υπόφυση και τον υποθάλαμο, που στη συνέχεια ελέγχουν την καλή λειτουργία όλων των άλλων συστημάτων του οργανισμού, μέσω ορμονών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Όταν αντιμετωπίζουμε θέματα υγείας, μπορούμε να εφαρμόσουμε EFT στις όψεις που ακολουθούν: (Θυμηθείτε ότι εργαζόμαστε με ένα σύμπτωμα ή θέμα που μας απασχολεί κάθε φορά. Μην συνδυάζετε προβλήματα ή μέρη του σώματος, ακόμη και αν είναι σχετικά.)

1. Στο ενεργειακό πεδίο των συμπτωμάτων, όπως είναι ο πόνος, η κούραση, το μούδιασμα, η αδυναμία κλπ.

Α.1. Παρόλο που έχω αυτό (σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που είχα ως τώρα αυτό (σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____ τώρα βιώνω ευεξία, υγεία και ζωντάνια.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από αυτό (σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (Σύμπτωμα) ____ στο (μέρος του σώματος) ____.

2. Σε οποιαδήποτε συναισθήματα πιστεύουμε ότι δημιουργούν το πρόβλημα ή έρχονται στην επιφάνεια καθώς εργαζόμαστε στο σωματικό πρόβλημα.

Α.1. Παρόλο που νιώθω (συναίσθημα) ____, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα (συναίσθημα) ____, τώρα νιώθω ασφαλής, γαλήνιος, ευτυχισμένος και ότι αξίζω.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα) ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (συναίσθημα) ____.

3. Στις πραγματικές σωματικές αιτίες των συμπτωμάτων, σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο.

Α.1. Παρόλο που έχω (το βαθύτερο σωματικό πρόβλημα) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα είχα (το βαθύτερο σωματικό πρόβλημα) ____ τώρα δημιουργώ υγεία στα βαθύτερα επίπεδα του είναι μου.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου), να απελευθερωθώ από (το βαθύτερο σωματικό πρόβλημα) ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το βαθύτερο σωματικό πρόβλημα) ____.

4. Σε κάθε αντίσταση που έχουμε στο να ακολουθήσουμε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής, παραδείγματος χάρη:

α. Να τρώμε σωστά.

β. Να ασκούμαστε τακτικά.

γ. Να κάνουμε τεχνικές χαλάρωσης.

δ. Να χρησιμοποιούμε τεχνικές θετικής προβολής.

ε. Να κάνουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας.

Α.1. Παρόλο που έχω αυτή την αντίσταση σε (αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε την υγεία μας) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που είχα ως τώρα αυτή την αντίσταση σε (αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε την υγεία μας) ____ τώρα φροντίζω το σώμα και το νου μου με αγάπη και χαρά.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από αυτή την αντίσταση σε (αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε την υγεία μας) ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αντίσταση σε (αυτό που χρειαζόμαστε, που θέλουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε την υγεία μας) ____.

5. Στη δυσκολία να εκφράσουμε τις ανάγκες και τα συναισθήματά μας. (Τα ανέκφραστα συναισθήματα και οι ανικανοποίητες ανάγκες μπορεί να συντελούν στο πρόβλημα.)

Α.1. Παρόλο που έχω αντίσταση στο να εκφράσω (αυτό που χρειάζεται να εκφράσουμε) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα είχα αντίσταση στο να εκφράσω (αυτό που χρειάζεται να εκφράσουμε) ____, τώρα το εκφράζω με ειλικρίνεια και αγάπη, για το καλό όλων.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από την αντίσταση στο να εκφράζομαι και να επικοινωνώ (αυτό που χρειαζόμαστε να εκφράσουμε) ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Aντίσταση στην έκφραση του (ό,τι έχω ανάγκη να εκφράσω) ____.

6. Oποιοδήποτε είδος άγχους το οποίο διαταράσσει το ενεργειακό μας πεδίο γενικά.

A.1. Παρόλο που έχω αυτό το άγχος (φόβο, ανασφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυτό το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα είχα αυτό το άγχος ( φόβο, ανασφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυτό το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια) ____ τώρα νιώθω απόλυτα ασφαλής και ικανός να το αντιμετωπίσω.

B. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από αυτό το άγχος (φόβο, ανασφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυτό το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια) ____.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Άγχος, (φόβος, ανασφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυτό το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια) ____.

7. Oποιοδήποτε είδος αντίστασης που μπορεί υποσυνείδητα να μας κάνει να μην θέλουμε να είμαστε υγιείς, όπως:

α. Φόβος ότι οι άλλοι δεν θα μας προσέχουν.

β. Φόβος ότι θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας.

γ. Φόβος ότι δεν θα είμαστε «ενδιαφέροντες» χωρίς το πρόβλημα μας.

δ. Πεποίθηση ότι δεν μας αξίζει να είμαστε καλά.

ε. Πεποίθηση ότι τιμωρούμαστε για κάτι κακό που κάναμε.

A.1. Παρόλο που φοβάμαι (έχω αντίσταση στο) να είμαι τελείως καλά επειδή ____, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν (είχα μια αντίσταση στο) να είμαι τελείως καλά επειδή ____, τώρα νιώθω απόλυτα ασφαλής, σίγουρος και άξιος να αποδεχτώ τέλεια υγεία και ευτυχία.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από το φόβο (την αντίσταση στο) να είμαι τελείως υγιής και ευτυχισμένος.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος, (αντίσταση στο) να είμαι τελείως υγιής και ευτυχισμένος.

Αν δεν γνωρίζουμε την αιτία που προκαλεί την ασθένεια ή που εμποδίζει τη ζωτικότητα και την υγεία μας, μπορούμε να «κτυπήσουμε» απλά για το «εμπόδιο στην υγεία».

Τι Μπορούμε να Μάθουμε

από μια Ασθένεια

Θυμάμαι μια ιστορία που είχε πει ο Δρ. Jayadeva του Ινστιτούτου YOGA της Βομβάης.

«Κάποτε ρώτησαν ένα φωτισμένο άνθρωπο ποιος ήταν ο πνευματικός του δάσκαλος. Eκείνος απάντησε: «H ιγμορίτιδα». Ο φωτισμένος άνθρωπος εξήγησε ότι, για να θεραπευτεί από την ιγμορίτιδα, χρειάστηκε να αλλάξει τελείως τη δίαιτά του. Άρχισε να κάνει ασκήσεις και αναπνευστικές τεχνικές για να εξαγνίσει το σώμα του και να το απελευθερώσει από τις εντάσεις που χειροτέρευαν το πρόβλημα. Mετά, άρχισε να εξασκείται στη βαθιά χαλάρωση και το διαλογισμό, για να ηρεμήσει το νου και το νευρικό του σύστημα, απ’ όπου φαινόταν να ξεκινά η ιγμορίτιδα. Τελικά, για να μπορέσει να αποβάλλει τις βασικές αιτίες ανισορροπίας από το σώμα και το νου του, άλλαξε ολοκληρωτικά την αντίληψή του για τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Όλες αυτές οι προσπάθειες και οι αλλαγές, είχαν σαν αποτέλεσμα να εξαγνιστούν το σώμα και ο νους του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συντονιστούν ολοκληρωτικά με το Πνεύμα και να “φωτιστεί”».

Μερικά μαθήματα που μπορούμε να διδαχτούμε από την ασθένεια είναι:

1. Να βελτιώσουμε τη διατροφή μας: Nα επιλέξουμε πιο υγιεινές τροφές σε σωστές ποσότητες, ώστε να δυναμώσουν το σώμα και ο νους μας και να γίνουν ικανά να λειτουργούν αποτελεσματικά σε σωματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο.

2. Να υιοθετήσουμε υγιέστερες συνήθειες ζωής: Να αρχίσουμε να ασκούμαστε, να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά και να χαλαρώνουμε τακτικά, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό σώμα, ικανό να προστατευτεί από μικρόβια και διάφορες δυσλειτουργίες.

3. Να αναλύουμε και να διορθώνουμε αρνητικούς τρόπους σκέψης, οι οποίοι ίσως μας δημιουργούν συναισθηματικά, νοητικά ή σωματικά μπλοκαρίσματα.

4. Να μάθουμε να είμαστε πιο ταπεινοί, πιο συμπονετικοί, μέσα από αυτή τη μειονεκτική θέση, στην οποία είμαστε προσωρινά αδύναμοι, ευάλωτοι, ίσως και εξαρτώμενοι από άλλους.

5. Να μάθουμε να δεχόμαστε την αγάπη και τη φροντίδα των άλλων: πολλοί από εμάς δεν μπορούν να δεχτούν τη στοργή των άλλων ή ακόμη και μια απλή φιλοφρόνηση. Θέλουμε εμείς να είμαστε πάντα αυτοί που δίνουν και αυτό, μερικές φορές, μπορεί να βασίζεται σε εγωιστικά κίνητρα.

6. Να σκεφτούμε το βαθύτερο νόημα της ζωής: Γιατί βρισκόμαστε εδώ; Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής;

7. Να επανεξετάσουμε τους στόχους και τις αξίες μας: Τι θέλουμε από τη ζωή; Τι είναι σημαντικό για μας; Ο τρόπος που ζούμε μας επιτρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας;

8. Να αναπτύξουμε τις νοητικές μας δυνάμεις στην προβολή θετικής σκέψης, ώστε να στέλνουμε θεραπευτική ενέργεια στα διάφορα μέρη του σώματος μας και να τα θεραπεύουμε.

9. Να αναλάβουμε πιο ενεργό ρόλο στη δημιουργία της υγείας, αρμονίας και ευτυχίας μας: μόνο εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε την υγεία ή την ασθένειά μας.

10. Να παραδοθούμε στη θέληση του Θεού: παρόλο που κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε την υγεία μας, χρειάζεται να αποδεχτούμε τα αποτελέσματα, οποιαδήποτε κι αν είναι, για να ενώσουμε θέλησή μας με τη θέληση του Θεού.

11. Να συγκεντρωθούμε περισσότερο στην επαφή μας με το θείο, με προσευχή και διαλογισμό.

12. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε αυτό το σώμα, και να αρχίσουμε να αποταυτιζόμαστε από αυτό, αντιλαμβανόμενοι ότι είμαστε ένα αθάνατο πνεύμα.

Καθημερινό Πρόγραμμα

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε το EFT και να εφαρμόζετε αυτά που σας προτείνονται, για να δημιουργήσετε υγιέστερο σώμα και νου.

Διαπιστώσαμε ότι, χρησιμοποιώντας καθημερινά το EFT, παράλληλα με άλλες τεχνικές για την ανανέωση της ροής ενέργειας στο σώμα, δημιουργούμε σώμα και νου με περισσότερη δύναμη και ενεργητικότητα.