Άσκηση σελίδα 65

Σ.65 Άσκηση:

Πιθανότητα άλλον όψεων για την συμπεριφορά του άλλου/αντίσταση στην αγάπη

Αγαπάω τον άλλον ακόμα και όταν/ αν/ παρόλο που κάνει αυτό:…………………………………..

  1. _______________________________________________________________________
  2. _______________________________________________________________________
  3. _______________________________________________________________________
  4. _______________________________________________________________________

Επιλέγω μία συμπεριφορά του άλλου με την οποία θέλω να εργαστώ.

__________________________________________________________________________

Επιλέγω να δεχτώ να αγαπάω τον /την

ακόμα και όταν/ αν/ παρόλο που…….

(συμπεριφορά που επέλεξα πάνω)

 

Ναι /   Όχι   Γιατί.

 

(Για την συνέχεια στα δικά σας χαρτιά)

Comments are closed.