Περίληψη μαθημάτων “Σχέσεις Ανδρών Γυναικών”

Περίληψη μαθημάτων “Σχέσεις Ανδρών Γυναικών”

Cornelia Beckmann corneluc@gmail.com

 

Πρώτο μάθημα

Βασικά εμπόδια στις σχέσεις είναι η σύγκρουση αναγκών και διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις.

Άσκηση : Ακούγοντας την καρδιά.

Εργασία : Αρχική έρευνα  Με ποιές συμπεριφορές του συντρόφου  σου ή των ανδρών και γυναικών γενικά δε νιώθω άνετα;  Σ.9

Δεύτερο μάθημα

Βασική προγραμματισμοί, σκεπτομορφές για άνδρες και γυναίκες. Πως μπορούμε να τα αλλάξουμε;

Άσκηση: Οραματισμός πέντε θετικά χαρακτηριστικά του\της συντρόφου.

Εργασία : Ποιές σκεπτομορφές έχετε για τα δύο φύλα; Σ. 16

Τρίτο μάθημα

Το κύριο εμπόδιο για μια λειτουργική σχέση αγάπης  και για μια  έλλειψη  συντρόφου είναι ο φόβος για μία στενή σχέση.

Προσκόλληση και εξάρτηση δεν είναι αγάπη.

Βελτίωση της σχέσης με τον εαυτό και με το θεικό φέρουν πληρότητα και μειώνει το να πρέπει να καλυφθούν απο έξω  οι ανάγκες.

Άσκηση : Sendona Πεποιθήσεις που θέλω να αλλάξω.

Εργασία : Τρόποι να εκφράσω την αγάπη μου .

                 Αλλαγή πεποιθήσεων για τα δύο φύλα. Σ. 17/ 18

Τέταρτο μάθημα

Πως αντιμετωπίζουμε την αρνητικότητα του άλλου τών άλλών;

Πως κρατάμε την ισορροπία μας;

Τι είναι το μάθημα σχετικά με αυτήν την αρνητική συμπεριφορά του άλλου;

Εργασία 1 : Σ. 10  Είχα η έχω παράπονο παράπονα……..

                            Λίστα:   όνομα   //   συναίσθημα, παράπονο   //    ανάγκες

Ασκήσεις : Επιλέγουμε ένα θέμα και κάνουμε ΕFT  ΤΑΤ

                   Επιτρέπουμε άλλες όψεις .

Εργασία 2 : Εναλλακτικές αντιλήψεις

                    Αλλος τρόπος να δω τη συμπεριφορά του άλλου .

Εργασία 3 : Ερωτηματολόγιο για τον ιδανικό σύντροφο

Πέμπτο μάθημα

Απόφαση να αγαπάμε από μία θέση δυνάμεις και ασφάλειας

Εντοπίζω παλιούς προγραμματισμούς

Σ.12  Πιθανές Εναλλακτικές  Συμπεριφορές

Εργασία1: Σ. 65 Εναλλακτικές όψεις της αρνητικής συμπεριφοράς

      Εντοπίζουμε την αντίσταση να αγαπάμε

Εργασία 2 :Σ. 14 ΙΙΙ Εμπόδια, αντίσταση για να ανοιχτούμε στην αγάπη

                   Προετοιμασία για τπ ΕFT με Επιλογές.

Eκτο μάθημα

ανάγκες. Πως οι συγκρούσεις αναγκών είναι εμπόδια για την αγάπη;

Εργασία  : Σ.19 ανάγκες που δεν ικανοποιούνται. Ποιό είναι tο μάθημα πίσω από τις ανάγκες σε

Ασκηση>: Σ. 20 προετοιμασία για την άσκηση

ι  ή  ε              ικανοποιώ  ή επικοινωνώ

Σ. 68 Αλήθειες που ίσως βοηθάνε να θυμόμαστε σε καταστάσεις  ενοχλιτικής συμπεριφοράς άλλων

Εβδομο μάθημα

αλληλοεξάρτηση στη σχέση

Σ. 24.

Εργασία:Σ.68 φόρμα ανταλλαγή κλειδιών

Σ. 67 σημαντική σημείωση

Ογδοο μάθημα

12 αποφάσεις για την δημιουργία μίας σχέσης  συνειδητής αγάπης.

Άσκηση:  Θα διαλέξουμε ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο άτομο και φανταζόμαστε και να περάσουμε από τις 12 απόφασης και να αναρωτηθούμε πως νιώθουμε με αυτό αν υπάρχουν αντίστασης.

Εργασία: Σ. 26/27 ερωτήσεις να καταλάβουμε που είμαστε σχετικά με τις 12 απόφασης. Που εμποδιζόμαστε να τις εφαρμόσουμε;

 

Comments are closed.