Μια εναλλακτική αντιμετώπιση προς το “BULLYING”

stop_bullying

Μια εναλλακτική αντιμετώπιση προς το  «BULLYING”

Από ένα παιδί που 4,000,000 άτομα αποκάλεσαν ως πιο “άσχημη γυναίκα στο κόσμο”.

Μέχρι να θεραπευτεί η συστημική αίτια στην ανθρωπινή φύση για το «BULLYING”,

πρέπει κάθε παιδί και γονιός να δει αυτό το βίντεο για το πως μπορεί κάποιος

να αντιμετώπιση το φαινόμενο προς το όφελος του.

https://www.youtube.com/watch?v=3YpjdQT_4C0

Comments are closed.