Συνεντεύξεις με Μέλη της Αρμονικής Ζωής – Η ΙΩΑΝΝΑ

Οι απαντήσεις των μελών μας είναι δική τους ειλικρινής ανταπόκριση σε μερικές ερωτήσεις — χωρίς καμία απολύτως καθοδήγηση, προτροπή ή υπόδειξη.

Οι ερωτήσεις ήταν:

1. Πως Ξεκίνησες να ασχοληθείς με την βελτίωση ή την εξέλιξη του εαυτό σου;

Ποια ήταν η αφορμή;

Είχες κάποια πρόβλημα;

2. Τώρα παρακολουθείς κάποιο μάθημα στην ΑΖ; _____ ποιο;

3. Πόσα χρόνια παρακολουθείς μαθήματα ή δραστηριότητες στην Αρμονική Ζωή ________.

Ποια μαθήματα ή δραστηριότητες παρακολούθησες μέχρι τώρα

___α. Ασκήσεις Γιόγκα

___β. Σεμινάριο Αυτογνωσίας

___γ. Σαββατοκύριακα και καλοκαιρινά σεμινάρια

___δ. Άλλα — τι;

4. Εφαρμόζεις τεχνικές στο σπίτι; Aν ναι ποιες;

___α. Ασκήσεις ___β. Χαλάρωση ___γ. Διαλογισμός / προσευχή ___δ. Σωστή διατροφή __ ε. Αναπνοές

___ε. Άλλα — τι;

5. Tι άλλο κάνεις που σε βοηθάει (πχ διάβασμα, CD, DVD, άλλα κτλ)

6. Παρακαλούμε να μοιραστείς μαζί μας τις αλλαγές που έχεις παρατηρήσει στον εαυτό σου — και που πιστεύεις οτι μάλλον οφείλονται σε αυτά που έμαθες στην Αρμονική Zωή: Σκέψου

αλλαγές σωματικές,

συναισθηματικές, νοητικές,

οικογενειακές,

στην ενέργεια σου,

στις σχέσεις,

στην εργασία,

στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής ή της

στην αντιμετώπιση της αρνητικότητας των άλλων,

του θανάτου γενικά κ.α.

Επίσης σκέψου πνευματικές αλλαγές.

7. Ποιες Τεχνικές σε βοηθήσανε / βοηθάνε περισσότερα.

8. Ποιες αλήθειες ή σκέψεις σε βοηθήσανε / βοηθάνε περισσότερα.

9. Τι θα πρότεινες στους άλλους για να νιώθουν καλύτερα στην ζωή τους:

Comments are closed.