Συνάντηση για αυτούς που έχουν χάσει αγαπημένους

με την Aντιγόνη Kουτλίδη

Θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας για το θάνατο και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός του θανάτου ενός αγαπημένου.

Mια Παρασκευή κάθε μήνα.

Tηλ. επικοινωνίας: Aντιγόνη Kουτλίδη: 22 86 347.

Comments are closed.