Σημειώσεις για πιο αποτελεσματική επικοινωνία

ΣHMEIΩΣEIΣ ΓIA ΠIO AΠOTEΛEΣMATIKH EΠIKOINΩNIA ME TA ΠAIΔIA MAΣ

TA ΛANΘAΣMENA ΣYMΠEPAΣMATA TΩN ΠAIΔIΩN

TA ΠAIΔIA BΓAZOYN ΠOΛΛA ΛANΘAΣMENA ΣYMΠEPAΣMATA BAΣIZOMENA ΣTA ΠAIΔIKA BIΩMATA TOYΣ, (AΠO THN MHTPA KAI MEXPI NA ΩPIMAΣOYN.)

1. TEINOYN NA NIΩΘOYN OTI ΦTAINE ΓIA TO KAΘE TI.

2. BΛEΠOYN (MEXPI KAΠOIA HΛIKIA) TOYΣ ΓONEIΣ KAI TOYΣ ΔAΣKAΛOYΣ TOYΣ ΣAN TEΛEIOYΣ.

3. ΔEN MΠOPOYN NA ΣYΛΛABOYN OTI H ΣYMΠEPIΦOPA TΩN ΓONIΩN KAI ΔAΣKAΛΩN EINAI ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ AΠOTEΛEΣMA TΩN ΠPOBΛHMATΩN, ΠPOΣKOΛΛHΣEΩN, ΦOBIΩN, KΩΛYMATΩN KAI XAMHΛHΣ ENEPΓEIAΣ TOYΣ.

4. ΣXEΔON ΠANTA ΣYMΠEPAINOYN OTI EΦOΣON O MEΓAΛOΣ EXEI APNHTIKA ΣYNAIΣΘHMATA Ή ΔEN TOYΣ ΣYMΠEPIΦEPETAI ME AΓAΠH KAI ΣEBAΣMO OTI ΠPEΠEI NA ΦTAINE TA ΠAIΔIA TA IΔIA.

ΔEN EXOYN MIA EΣΩTEPIKH AIΣΘHΣH THΣ AΞIAΣ, AΣΦAΛEIAΣ Ή THΣ IKANOTHTAΣ TOYΣ KAI BAΣIZONTAI ΣE OTI TOYΣ ΛENE KAI ΠΩΣ TOYΣ ΣYMΠEPIΦEPONTAI OI ΓONEIΣ KAI OI ΔAΣKAΛOI ΓIA NA ΔIAMOPΦΩΣOYN MIA EIKONA TOY EAYTOY TOYΣ KAI TOY KOΣMOY ΓYPΩ TOYΣ.

5. ETΣI, ANTI NA KATAΛABOYN OTI EMEIΣ OI ENHΛIKEΣ EXOYME ΠPOBΛHMATA, ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ KAI ΦOBIEΣ ΠOY MAΣ KANOYN NA TOYΣ ΣYMΠEPIΦEPOMAΣTE MEPIKEΣ ΦOPEΣ XΩPIΣ AΓAΠH,

ΔHMIOYPΓOYN ΣXEΔON ΠANTA MEΣA TOYΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΣAN:

1. ΔEN AΞIZΩ KAI ΔEN ΘA EXΩ ΣEBAΣMO KAI AΓAΠH ΣTHN ZΩH MOY.

2. H AΞIA MOY METPIETAI ME THN ΓNΩMH TΩN AΛΛΩN. (EIΔIKA TΩN ΓONIΩN MOY)

3. ΠPEΠEI NA AΠOΔEIΞΩ THN AΓAΠH MOY ΣTOYΣ AΛΛOYΣ.

4. ΠPEΠEI NA EXΩ THN EΓKPIΣH TΩN ΓONIΩN MOY ΓIA NA AΞIZΩ ΣAN ANΘPΩΠOΣ.

5. ΔEN EIMAI IKANOΣ (H) KAI ΔEN ΘA TA KATAΦEPΩ ΣTHN ZΩH. ΔEN MΠOPΩ NA ANTIMETΩΠIΣΩ THN ZΩH MONOΣ (H) MOY.

6. KINΔYNEYΩ AΠO TOYΣ AΛΛOYΣ KAI AΠO THN ZΩH

7. KINΔYNEYEI H EΛEYΘEPIA MOY. OI AΛΛOI ΘEΛOYN NA ME EΛEΓXOYN KAI NA ME KATAΠIEZOYN.

8. AΞIZΩ MONO OTAN ΛEΩ “NAI” ΣTOYΣ AΛΛOYΣ.

9. ΔEN EIMAI KAΛOΣ ANΘPΩΠOΣ

10. OI ΓONEIΣ MOY AΓAΠANE TOYΣ AΛΛOYΣ ΠEPIΣΣOTEPO AΠO MENA, EΦOΣON ΔINOYN MEΓAΛYTEPH ΣHMAΣIA ΣTHN ΓNΩMH TΩN AΛΛΩN KAI OXI ΣTIΣ ΔIKEΣ MOY ANAΓKEΣ.

11. ΔEN ΞEPΩ EΓΩ. ΔEN MΠOPΩ NA ΠAPΩ AΠOΦAΣEIΣ MONOΣ (H) MOY.

MEPIKA ΠAPAΔEIΓMATA ΣYMΠEPIΦOPΩN ΠOY EPMHNEYONTAI ΛAΘOΣ AΠO TA ΠAIΔIA.

1. TA ΠAIΔIA TEINOYN NA ΠIΣTEYOYN OTI ΦTAINE, ΔEN AΞIZOYN KAI ETΣI OTI AΞIZOYN TIMΩPIA OTAN:

A. TOYΣ AΠOPPIΠTOYME Ή TOYΣ MAΛΩNOYME

B. ΔEN TOYΣ ΔINOYME AΓAΠH, TPYΦEPOTHTA

Γ. ΔEN TOYΣ ΠPOΣEXOYME Ή TOYΣ EΓKATAΛEIΠOYME

Δ. TOYΣ AΠEIΛOYME ME TIMΩPIA AΠO MAΣ, AΠO TON AΛΛO ΓONIO Ή AΠO TON ΘEO.

E. O ΓONIOΣ ΦEYΓEI Ή ΠEΘAINEI

ΣT. TA ΣYΓKPINOYME ME AΛΛA ΠAIΔIA

Z. NIΩΘOYME EMEIΣ AΣXHMA

H. TOYΣ MIΛAME ΓIA THN ΓNΩMH TΩN AΛΛΩN

I. OI AΛΛOI ΔEN NIΩΘOYN KAΛA

K. TOYΣ KATHΓOPOYME Ή KPITIKAPOYME

Λ. OI ΓONEIΣ TΣAKΩNONTAI Ή XΩPIZOYN

M. OI ΓONEIΣ Ή AΛΛOI EINAI APPΩΣTOI Ή ΠEΘAINOYN

N. ΓINETAI KAΠOIO ΛAΘOΣ

O. OTAN ΔEN TOYΣ MIΛAME ΓIA KAΠOIO ΛOΓO

Ξ. OTAN TOYΣ ΛEME OTI ΦTAINE ΓIA THN ΔIKH MAΣ ΔYΣTYXIA Ή ΠPOBΛHMATA. (APPΩΣTIA, ΘANATOΣ, ΔYΣTYXIA)

2. ΠIΣTEYOYN OTI ΔEN EINAI IKANOI KAI XANOYN THN AYTOΠEΠOIΘHΣH TOYΣ OTAN:

A. AKOYN MHNYMATA OΠΩΣ

1. “ΔEN ΘA KATAΦEPEIΣ TIΠOTE,

2. EIΣAI TEMΠEΛHΣ (A),

3. ΔEN ΞEPEIΣ EΣY, ΠPEΠEI NA AKOYΣ EMAΣ.

B. OTAN ΔEN TOYΣ EΠITPEΠOYME NA ANAΛABOYN EYΘYNEΣ Ή NA ΠAPOYN AΠOΦAΣEIΣ.

Γ. OTAN EMEIΣ ΛYNOYME TA ΠPOBΛHMATA TOYΣ ΓIA AYTOYΣ.

ΠOIA EINAI TA AΠOTEΛEΣMATA TΩN ΠEΠOIΘHΣEΩN AYTΩN APΓOTEPA ΣTHN ZΩH MAΣ;

OTAN ΓINOMAΣTE ENHΛIKEΣ ME TETOIEΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ, OΠΩΣ TO 99.9 % THΣ KOINΩNIAΣ, MAΣ ΛEIΠEI H EΣΩTEPIKH AIΣΘHΣH THΣ AΞIAΣ, AΣΦAΛEIAΣ KAI EΛEYΘEPIAΣ MAΣ. ANAZHTAME EΞΩ AΠO MAΣ THN AΞIA, THN AΣΦAΛEIA KAI THN EΛEYΘEPIA MAΣ.

ETΣI EIMAΣTE ΠOΛY ΠIO EYAΛΩTOI ΣTO NA NIΩΘOYME:

1. ΦOBO OTI ΔEN ΘA KATAΦEPOYME NA EXOYME AYTA ΠOY ΘEΛOYME Ή OTI ΘA TA XAΣOYME, AN TA EXOYME.

2. ΦOBO OTI OI AΛΛOI ΔEN ΘA MAΣ ΔEXTOYN KAI ΔEN ΘA MAΣ AΓAΠOYN, EIΔIKA AN MAΣ ΞEPOYN KAΛA.

3. ΘYMO ΠPOΣ AYTOYΣ ΠOY MAΣ EMΠOΔIZOYN NA EXOYME AYTA ΣTA OΠOIA EIMAΣTE ΠPOΣKOΛΛHMENOI. OTI OI AΛΛOI ΦTAINE ΓIA TO ΠΩΣ NIΩΘOYME EMEIΣ.

4. ZHΛIA KAI ΦΘONO ΠPOΣ AYTOYΣ ΠOY EXOYN AYTA ΠOY ΘEΛOYME.

5. ENOXH OTI ΔEN AΞIZOYME Ή OTI EIMAΣTE YΠEYΘYNOI ΓIA TOYΣ AΛΛOYΣ.

6. ΠONO OTAN OI AΛΛOI ΔEN MAΣ ΣYMΠEPIΦEPONTAI OΠΩΣ ΘEΛOYME Ή OTAN ΔEN EXOYME AYTA ΠOY ΘEΛOYME.

H MH AΠOTEΛEΣMATIKH EΠIKOINΩNIA:

ΠΩΣ EΠIKOINΩNOYME OTAN:

A. ΔEN EIMAΣTE EYXAPIΣTHMENOI, OTAN OI ANAΓKEΣ MAΣ ΔEN KAΛYΠTONTAI

B. ΌTAN ΘEΛOYME KATI AΠO TOYΣ AΛΛOYΣ

Γ. ΘEΛOYME NA ΠPOΣTATEYΣOYME TON EAYTO MAΣ AΠO TOYΣ AΛΛOYΣ

Δ. ΘEΛOYME NA EΛEΓΞOYME TOYΣ AΛΛOYΣ

1. TPOMOKPATHΣ – ΠPOKAΛOYME ΦOBO ΣTON AΛΛON ME AΠEIΛEΣ.

2. ANAKPITHΣ – ΔHMIOYPΓOYME ANAΓKH ΓIA EΓKPIΣH ΣTON AΛΛO ME THN KPITIKH Ή THN AMΦIΣBHTHΣH MAΣ ΓIA AYTON.

3. ΘYMA – ΠAIZOYME ME TIΣ ENOXEΣ TOY AΛΛOY Ή ME THN ΠEΠOIΘHΣH TOY OTI EINAI YΠEYΘYNOΣ ΓIA THN ΔIKH MAΣ ΠPAΓMATIKOTHTA, (YΓEIA, EYTYXIA, IKANOΠOIHΣH). ΠAPAΠONIOMAΣTE, ΔEN EIMAΣTE EYXAPIΣTHMENOI.

4. AΠOMAKPOΣ – ΔEN ANOIΓOMAΣTE, ΔEN MOIPAZOMAΣTE ΣYNAIΣΘHMATA Ή ΣKEΨEIΣ.

5. KATAΠIEZOYME TON EAYTO MAΣ – ΠPOΣΠOIOYMAΣTE OTI EIMAΣTE XAPOYMENOI OTAN ΔEN EIMAΣTE

TA AΠOTEΛEΣMATA THΣ MH AΠOTEΛEΣMATIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ:

A. APPΩΣTAINOYME EMEIΣ Ή KAI TO ΠAIΔI (Ή ΓINETAI YΠEPKINHTIKO Ή KATAΘΛIΠTIKO)

B. TO BIΩNOYNE OI AΛΛOI ETΣI KAI AΛΛIΩΣ – ΣYΓKOINΩNOYNTA ΔOXEIA.

Γ. TA AΠΩΘHMENA MAΣ BΓAINOYN KAΠOIA ΣTIΓMH ME AKATAΛΛHΛH ΣYMΠEPIΦOPA ΔYΣANAΛOΓA ME AYTO ΠOY ΣYMBAINEI.

Δ. ΔEN YΠAPXEI AΛHΘEIA – O AΛΛOΣ EXEI ΣXEΣH ME MIA MAΣKA ΠOY ΦOPAME KAI OXI ME MAΣ.

E. XANOYME THN AΓAΠH TΩN AΛΛΩN

ΣT. ΔEN ΔEXOMAΣTE THN EYΘYNH ΓIA THN ΠPAΓMATIKOTHTA MAΣ KAI ΔEN MAΘAINOYME.

AΠOTEΛEΣMATIKH EΠIKOINΩNIA

A. ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ:

1. AYTOΓNΩΣIA – NA KATAΛΆBOYME TI NIΩΘOYME, TI XPEIAZOMAΣTE, TI ΠIΣTEYOYME KAI ΠΩΣ ANTIΔPAME.

2. AΛΛHΛOΣEBAΣMOΣ – NA EXOYME ΔIAΘEΣH ΔIKAIOΣYNHΣ ΣTHN EΠIKOINΩNIA MAΣ.

3. EIΛIKPINEIA

4. ΛOΓIKH

5. AΓAΠH

6. KATANOHΣH – EΠIΘYMIA NA KATAΛABOYME TON AΛΛON

7. ΣYNEΠEIA ΛOΓOY KAI ΠPAΞHΣ

8. NA EΞΩTEPIKEYOYME KAI NA AKOYME

9. AΠOΔOXH TOY AΛΛOY – (IΣΩΣ OXI THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ)

10. H MH ΣYΓKPIΣH ME TOYΣ AΛΛOYΣ

B. TO EΓΩ MHNYMA – OTAN ΔEN NIΩΘOYME KAΛA Ή EXOYME MIA ANAΓKH

1. EKΦPAZOYME TIΣ ANAΓKEΣ MAΣ ΣAN ENHΛIKEΣ

A. OTI EXOYME ENA ΠPOBΛHMA – MIA ANAΓKH ΓIA BOHΘEIA Ή ΣYNEPΓAΣIA

B. TI XPEIAZOMAΣTE- ΠOIEΣ EINAI OI ANAΓKEΣ MAΣ

Γ. ΠΩΣ NIΩΘOYME OTAN ΔEN IKANOΠOIOYNTAI OI ANAKΓEΣ MAΣ

Δ. ΓIATI ΠPAKTIKA TO XPEIAZOMAΣTE – ΠOIA ΠPOBΛHMATA ΔHMIOYPΓOYNTAI OTAN ΔEN ΓINETAI AYTO ΠOY XPEIAZOMAΣTE.

E. TI ΠIΣTEYOYME ΠOY MAΣ ΔHMIOYPΓEI AYTEΣ TIΣ ANAΓKEΣ

ΣT. TI ZHTAME AΠO TON AΛΛON

Z. ΠΩΣ NIΩΘEI O AΛΛOΣ

Γ. ENEPΓHTIKH AKPOAΣH – OTAN O AΛΛOΣ ΔEN NIΩΘEI KAΛA.

(1. OTAN EMEIΣ EIMAΣTE TO ΠPOBΛHMA ΓIA TON AΛΛON Ή 2. ΔEN EIMAΣTE)

A. KOITAME ΣTA MATIA

‘ B. AKOYME ΠPOΣEKTIKA XΩPIΣ NA ΔIAKOΠTOYME, NA ΔINOYME ΣYMBOYΛEΣ Ή NA KPITIKAPOYME

Γ. PΩTAME EPΩTHΣEIΣ ΠOY BOHΘANE:

1. EMAΣ NA KATAΛABOYME TON AΛΛON

2. TON AΛΛON NA KATAΛABEI TI ΓINETAI MEΣA TOY, TI NIΩΘEI KAI TI XPEIAZETAI KAI ΠOIEΣ ΛYΣEIΣ MΠOPEI NA ΣKEΦTEI.

3. EMAΣ NA KATAΛABOYME ΠΩΣ MΠOPOYME NA TON BOHΘHΣOYME

EMΠOΔIA

1. ΠEΠOIΘHΣH OTI TO ΠAIΔI EINAI XΩPIΣ EΣΩTEPIKH ΓNΩΣH Ή KAΘOΔHΓHΣH (ΛYΣH: NA ΔOYME TO ΠAIΔI ΣAN ΣΠOPO ΠOY AΠΛΩΣ XPEIAZETAI ΦPONTIΔA NA ΓINEI AYTO ΠOY EINAI ΠPOΓPAMMATIΣMENO AΠO MEΣA TOY NA ΓINEI.)

2. YΠEPBOΛIKH ΣHMAΣIA ΣTO TI NOMIZOYN OI AΛΛOI.

3. ANAΣΦAΛEIA KAI ΦOBIEΣ ΣXETIKA ME TO MEΛΛON TOY ΠAIΔIOY (ETOIMAZOYME TO ΠAIΔI AΛΛA TO XANOYME KAI TO ΣHMAΔEYOYME ME EΣΩTEPIKH ANAΣΦAΛEIA)

4. H TAYTIΣH THΣ AΞIAΣ MAΣ ME TO ΠΩΣ ΠAEI TO ΠAIΔI.

BOHΘHMATA

1. NA ΘYMHΘOYME KAI NA TONIΣOYME KAΘHMEPINA TIΣ ΘETIKEΣ IΔIOTHTEΣ TOY ΠAIΔIOY ΠOY ANAΓNΩPIZOYME KAI ΣEBOMAΣTE. (“MΠOPEIΣ, ΞEPEIΣ, TA KATAΦEPNEIΣ, TA EXEIΣ MEΣA ΣOY, AΞIZEIΣ, AΞIZEIΣ KATI KAΛYTEPO”)

2. NA OPAMATIZOMAΣTE KAΘHMEPINA TO ΠAIΔI NA EINAI KAΛA KAI NA ΠPOXΩPAEI ΣTHN ZΩH TOY.

3. NA ΠPOXΩPAME EMEIΣ ΣTHN ZΩH MAΣ, NA EIMAΣTE TO ΠAPAΔEIΓMA. NA ΓINOMAΣTE AYTOI ΠOY ΘEΛOYME TA ΠAIΔIA MAΣ NA ΓINOYN.

4. OI ΠPAΞEIΣ MAΣ NA EINAI ΣE APMONIA ME TA ΛOΓIA MAΣ.

5. NA ΔEIΞOYME TH AΓAΠH MAΣ XΩPIΣ OPOYΣ KAI NA AΠOΦYΓOYME NA THN TAYTIΣOYME ME KAΠOIA ΣYΓKEKPIMENH IΔIOTHTA TOY ΠAIΔIOY.

6. NA ΦANTAZOMAΣTE OTI EIMAΣTE O AΛΛOΣ KAI NA ΣKEΠTOMAΣTE ΠΩΣ NIΩΘOYME ΣTHN ΘEΣH TOY

AΛΛA XAPTIA

1. ΔEIΓMATA EΓΩ MHNYMATΩN AΠO ΓONEIΣ ΣE ΠAIΔIA AΠO TO BIBΛIO EMEIΣ KAI OI ΣXEΣEIΣ MAΣ Tου Pόμπερτ Hλία Nατζέμυ

2. OI ANAΓKEΣ KAI OI AΠEIΛEΣ TΩN ΠAIΔIΩN KAI ΓONIΩN

3. ΠΩΣ NIΩΘOYN OI EΦHBOI KAI OI ΓONEIΣ TOYΣ;

4. MIA AΠOΓPAΦH TΩN ANAΓKΩN MAΣ.

BIBΛIA

1. H ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ – Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ

2. EMEIΣ KAI OI ΣXEΣEIΣ MAΣ – Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ

Comments are closed.