Αποτελεσματική Επικοινωνία – Μάθημα 1 – 3

Σας παρουσιάζουμε κομμάτια από τα πρώτα μαθήματα του σεμιναρίου αυτογνωσίας του Ρομπερτ Ηλία Νατζεμυ σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία όπως διδάσκεται στην Αρμονική Ζωή σε διάφορες πόλεις όπως Χαλάνδρι. Π. Φάληρο, Ραφήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Χίος, Χάνια και Ηράκλειο Κρήτη και Λευκωσία και Λεμεσό στην Κύπρο.
Η διδασκαλία που ακούτε αποτελεί μονό το 1/3 του τρίωρο μαθήματος. Λείπουν εδώ οι εσωτερικές ασκήσεις και ομάδες συζήτησης.
Έλατε να αποκτήστε αυτογνωσία μαζί μας.
Για περισσότερες πληροφoρίες htttp://www.HolisticHarmony.com/greek

Comments are closed.