Εισαγωγή στην διδασκαλία του Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα

sai_baba_el

Ποιος είναι ο Σατυα Σαι Μπαμπα;

Τι Δυνάμεις είχε;

Τι Έκανε;

Τι Δίδασκε;

 

«Υπάρχει μόνο μια Θρησκεία – η Θρησκεία της Αγάπης.»

Price: $ 14.00
 
Categorized in