Τι είναι η Βεδάντα;

Τι είναι η Βεδάντα;

Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda,

Η Βεδάντα (ή Βεντάντα) είναι η φιλοσοφία που ξεκινάει από τις πνευματικές ανακαλύψεις των μεγάλων Ινδών Rishis (ενορατικών σοφών). Είναι οι αρχαιότερες γνωστές Γραφές στον κόσμο.

Η Βεδάντα επισημαίνει τη θεμελιώδη ενότητα όλων των μεταφυσικών συστημάτων, όπως οι σχολές του δυϊσμού (Dvaita), του διαφοροποιημένου μη δυϊσμού (Vishistadvaita) και του μη δυϊσμού (Advaita) που αναπτύχθηκαν στο εύφορο πνευματικό έδαφος της Ινδίας.

Οι βασικές διδασκαλίες της Βεδάντα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Η πραγματική φύση του ανθρώπου είναι Θεϊκή.
2. Κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει ως στόχο το ξεδίπλωμα της έμφυτης σ’ αυτόν θεϊκότητας.
3. Λόγω της ουσιαστικής του θεϊκότητας, ο άνθρωπος έχει μέσα του άπειρες δυνατότητες και την ικανότητα να αφαιρέσει το πέπλο που σκεπάζει το πρόσωπο της θεϊκής του φύσης, μέσα από μια επίμονη προσπάθεια προσευχής, διαλογισμού, απάρνησης των εγκόσμιων και ανιδιοτελούς υπηρεσίας.
4. Η τελική Αλήθεια, σύμφωνα με τη Βεδάντα, είναι παγκόσμια και απρόσωπη.

Η Βεδάντα αποδέχεται όλες τις θρησκείες του κόσμου και τιμά όλους τους μεγάλους προφήτες και δασκάλους της ανθρωπότητας.

Η ιερή βεδική λέξη OM [AUM, Ώουμ] είναι το σύμβολο της Πραγματικότητας—ως απρόσωπου Απόλυτου και ως πανταχού παρόντος Θεού. Παρ’ ότι οι τελικές διδασκαλίες της Βεδάντα αφορούν την απρόσωπη όψη της Πραγματικότητας, δηλ. την αυτογνωσία, υπάρχουν σε αυτήν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής τρόπων λατρείας του Προσωπικού Θεού.

Θεωρεί κάθε λατρεία ως πρώτο βήμα που οδηγεί, διά της κάθαρσης του νου, στον τελικό στόχο. Η μέθοδος και η μορφή της λατρείας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του πιστού. Έτσι, ένας πιστός μπορεί να αρέσκεται να προσκυνάει μια ιερή εικόνα σε ένα ναό, ενώ ένας διανοούμενος μπορεί να προτιμάει την απρόσωπη θεωρία/διαλογισμό. Η Πραγματικότητα, η Καθαρή Συνείδηση, δεν μπορεί να αντιληφθεί από τις αισθήσεις.

Ο άνθρωπος έχει
α. Τρία σώματα — Φυσικό, Λεπτοφυές, Αιτιώδες.
β. Πέντε περιβλήματα — Φυσικό, Ενεργειακό, Νοητικό, Ανώτερη διάνοια, Ευδαιμονικό.
γ. Τρεις εμπειρικές καταστάσεις — Εγρήγορση, Όνειρο, Ανόνειρος ύπνος.

Η πνευματική άσκηση «Sadhana» αποτελείται από:
1. Διάκριση – μεταξύ πραγματικού και μη πραγματικού (μεταξύ αμετάβλητου και μεταβλητού).
2. Απάρνηση – του μη πραγματικού (λόγω ανικανοποίησης με την προσκαιρότητά του),
3. Αρετές (αταραξία κλπ.).
4. Πόθο να απελευθερωθείς (από την αιχμαλωσία, δηλ. ισχυρό κίνητρο).

Αυτές οι αρετές αναμένονται να καλλιεργηθούν από ένα άτομο, καθώς περνά μέσα από τα βεδικά στάδια διαβίωσης ως μαθητευόμενος, οικογενειάρχης, αποσυρμένος και μοναχός.
1. Οι καθημερινές και άλλες θρησκευτικές πρακτικές που αφορούν τον προσωπικό Θεό—δηλ.
η τελετουργική λατρεία, η επανάληψη θείων ονομάτων κ.α.
2. Διαλογισμός.
3. Ηθική καλλιέργεια που εκπαιδεύουν το νου και δημιουργούν καλές συνήθειες ώστε ο ήρεμος, εκλεπτυσμένος νους να γίνει ικανός να κατανοεί διαισθητικά την αλήθεια.
Τελικά, μόνο ο Ανώτερος Εαυτός είναι σε θέση να γνωρίσει τον αληθινό Εαυτό.

Η ηθική των βέδας

1. Ότι μας βοηθάει να βιώσουμε την θεότητα μέσα μας είναι ηθικό.
2. Σαν ένα διαμάντι στην λάσπη δεν φαίνεται η λάμψη της ψυχής, μέσα στο εγώ με άγνοια.
3. Δεν προσπαθούμε να γινόμαστε που δεν είμαστε ήδη. Αγνοί, κάλοι, ιεροί, τέλειοι. Είναι η αληθινή μας φύση.
4. Όταν συμπεριφερόμαστε συντονισμένα με την αληθινή μας φύση την αποκαλύπτουμε.
5. Άρα το ερώτημα, “αυτή η σκέψη, λόγος, πράξη μου, με φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια ή πιο μακριά;”
6. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το αίσθημα του εγώ και της ιδιοκτησίας.
7. Όταν ελευθερωθούμε από το εγώ, όλα τα προβλήματα τελειώνουν.
8. Η ηθική είναι ένας τρόπος να μειώσουμε την δύναμη του εγώ πάνω στο νου.
9. Κάνοντας καλό στους άλλους καθρεφτίζει το γεγονός ότι είμαστε ένα. Η αγάπη, η κατανόηση, η ανιδιοτέλεια δυναμώνουν την ενότητα.
10. H ηθική συμπεριφορά είναι η βάση της πνευματικής ζωής.

 

Δείτε επίσης: 

UPANISHADS

www.armonikizoi.com/2019/7xr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΕΔΑΣ;

www.armonikizoi.com/storage/01%207xr/vedanta.pdf

Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΒΕΔΑΣ

www.armonikizoi.com/storage/01%207xr/the_essence_vedas.pdf

ΙΝΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

www.armonikizoi.com/storage/01%207xr/indian_texts.pdf
Δείτε τα Yamas & Niyamas
Και τον Ιστό της Ταύτισης.

Comments are closed.