Η Μεγάλη Δήλωση

Η Μεγάλη Δήλωση

Από την εστία του θεϊκού Φωτός

Διαχέεται φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.

Το φως που αφυπνίζει την αληθινή μας φύση.

========

Από την εστία της θεϊκής Αγάπης

Διαχέεται αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.

Η Αγάπη που μας ενώνει με όλους και όλα.

========

Από την εστία της θεϊκής Αρμονίας

Καθοδηγείται η θέληση των ανθρώπων.

Η θέληση για το ανώτερο δυνατό καλό.

==========

Από την εστία της θεϊκής Αρετής

Ενεργοποιείται η Ενάρετη Φύση των ανθρώπων

καθώς και η έμφυτη αθωότητα και ιερότητα μας.

==========

Από την εστία της θεϊκής Ενότητας

Πραγματοποιείται το Σχέδιο της Αγάπης

και του Φωτός στην Γη.

Comments are closed.